Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Toán học - Toán ứng dụng

Hướng chuyên sâu: Lý thuyết Tối ưu 

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9460101
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Toán học - Toán ứng dụng
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học
  • Viện Toán ứng dụng và Tin học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Ngành đào tạo:  Toán học - MATHEMATICS 

1    Mục tiêu đào tạo

1.1  Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành Toán ứng dụng, hướng chuyên sâu Lý thuyết Tối ưu có trình độ cao về lý thuyết hoặc ứng dụng,  có khả năng nghiên cứu  độc lập, giảng dạy cũng như có khả  năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học,  lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, khả năng ứng dụng vào các ngành khoa học khác.

1.2  Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành  chuyên ngành  Toán ứng dụng, hướng chuyên sâu Lý thuyết tối ưu:

•  Có khả năng phát hiện, nghiên cứu độc lập và giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực Qui hoạch toán học.

•  Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Qui hoạch toán học;

•  Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và  ứng dụng các phương pháp tối ưu giải các bài toán nảy sinh trong thực tế;

•  Có khả năng trình bày, giới thiệu bằng các hình thức như viết bài báo, báo cáo hội nghị; 

•  Có khả năng giảng dạy đại học và sau đại học, hướng dẫn luận văn cao học và luận án tiến sĩ.

2    Thời gian đào tạo

•  Hệ tập trung  liên tục:  3 năm liên  tục  đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

•  Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 3 - XEM TẠI ĐÂY

loading...