Ngành đào tạo THẠC SĨ
Sư phạm kỹ thuật (Engineering Education)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8140110
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Lý luận dạy học chuyên ngành kỹ thuật)
  • Ngành đào tạo: Sư phạm kỹ thuật (Engineering Education)
  • Thời gian: 1,5 năm
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Sư phạm Kỹ thuật

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Sư phạm kỹ thuật (Engineering Education)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học

Mã chuyên ngành: 8140110

Định hướng đào tạo: Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ kỹ thuật

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học, học viên có:

- Kiến thức khoa học cơ bản tốt, có tư duy hệ thống và chuyên môn trình độ cao.

- Kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, - Khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội phát triển nhanh và nhiều biến động sẵn sàng hội nhập, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0. - Khả năng học tiếp bậc Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học. Mục tiêu cụ thể Sau khi tốt nghiệp, học viên cao học có:

a/ Về kiến thức:

- Tùy theo chuyên ngành khác nhau, học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên ngành nâng cao : Điện, điện tử, cơ khí, Công nghệ thông tin (CDR1)

- Các phương pháp giảng dạy kỹ thuật hiện đại, dạy học phát triển tư duy sáng tạo, mô phỏng trong dạy học (CĐR 2)

- Các phương pháp trung chuyển nội dung bài giảng lên mạng (dạy học trực tuyến) dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất (CĐR 3).

- Lý luận cơ sở của giáo dục nghề nghiệp. Những kiến thức về triết học, tâm lý, xã hội học trong giáo dục đào tạo. (CĐR 4)

- Những vấn đề cơ bản của phương pháp luận NCKH (CĐR 5).

b/ Về kỹ năng:

- Năng lực hoạt động thực tiễn để giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật, các trường dạy nghề và Trường trung học phổ thông.(CĐR 6)

- Kỹ năng thực hành ứng dụng. Khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục vào quá trình dạy học. (CĐR 7)

- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế. (CĐR 8).

- Đánh giá chương trình giảng dạy, giáo trình kỹ thuật; (CĐR 9)

c/ Về thái độ:

- Thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn.

- Lòng yêu ngành, yêu nghề.

- Ý thức vươn lên trình độ cao hơn về mặt chuyên môn trong lĩnh vực sư phạm

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với 3 môn thi: Toán cao cấp, Tiếng Anh và Lý luận dạy học chuyên ngành kỹ thuật.

- Đối tượng tham gia tuyển sinh: Ngành SPKT được phân thành 6 lĩnh vực chuyên sâu:

1. SPKT Quản lý giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp (Vocational and Technical Education Management)

2. SPKT Công nghệ thông tin (Information Technology Education)

3. SPKT Điện tử (Electronical Engineering Education)

4. SPKT Điện (Electrical Engineering Education)

5. SPKT Cơ khí (Mechanical Engineering Education)

6. SPKT Cơ điện tử (Mechatronics Engineering Education)

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Ngành đào tạo khác thuộc Viện Sư phạm Kỹ thuật

loading...