Ngành đào tạo THẠC SĨ
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Natural Resources and Environmental Management)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8850101
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở ngành)
  • Ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Natural Resources and Environmental Management)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã ngành: 8850101

Bằng tốt nghiệp:

  • Thạc sĩ Kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
  • Thạc sĩ Khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 45 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ  ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, người học có được trình độ  chuyên môn sâu, có thể  làm chủ  các lĩnh vực khoa học và công nghệ  liên  quan đến Quản lý tài nguyên và môi trường, có phương pháp tư duy hệ  thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ  thuật cơ sở  vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ  cao và kỹ  năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của lĩnh vực Môi trường và Bảo vệ Môi trường nói chung và của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng. Chương trình đào tạo thạc sỹ  ngành Quản lý tài nguyên và môi trường sẽ  tập trung đào tạo các kiến thức mở  rộng và nâng cao về  quản lý môi trường công nghiệp và tài nguyên thiên nhiên

Mục tiêu cụ thể

a. Theo  định hướng ứng  dụng-ThS  Kỹ thuật (Application Orientation - Master  of Engineering)

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ  kỹ  thuật ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.  Khả năng cập nhật, nắm bắt các kiến thức  cơ sở  chuyên môn rộng về  Quản lý tài nguyên và môi trường để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; có khả năng làm việc độc lập
2.  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để  thành công trong nghề nghiệp
3.  Kỹ năng xã hội cần thiết để  làm việc hiệu quả  trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế
4. Có năng lực thiết kế, nghiên cứu phát triển hệ thống công cụ quản lý môi trường hiện đại trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nói chung, nghiên cứu chuyên sâu giải quyết bài toán cụ thể của Quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng nhằm hướng tới phát triển bền vững.

b. Theo định hướng nghiên cứu-ThS Khoa học (Research Orientation-Master of Science)

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Khả năng cập nhật, nắm bắt các kiến thức cơ sở chuyên môn rộng về Quản lý tài nguyên và môi trường để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; có khả năng làm việc độc lập
2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp
3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế
4. Có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nói chung, nghiên cứu chuyên sâu giải quyết bài toán cụ thể của Quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Tuyển sinh dạng xét tuyển (admission enrollment)

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường và thỏa mãn điều kiện xét tuyển đầu vào đào tạo Thạc sỹ theo định huớng nghiên cứu, theo quy định của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tuyển sinh dạng thi tuyển (Examination enrollment)

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là toán cao cấp, tiếng Anh và Kỹ thuật môi trường.

− Đối tượng tuyển sinh theo quy định của trường ĐHBK Hà Nội.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...