Tổng quan

  • Tốt nghiệp: Cử nhân
  • Thời gian tuyển sinh: Tháng 8 hàng năm
  • Thời gian đào tạo: 4 - 5,5 năm
  • Học phí: 22 - 28 trđ/năm học

[ Đang cập nhật ]

Hình thức xét tuyển

  • Xét tuyển thẳng (Xét tuyển tài năng)
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
  • Xét tuyển dựa trên kết quả bài kiểm tra tư duy

Chương trình đào tạo

[ Đang cập nhật ]

Học bổng

[ Đang cập nhật ]

Cơ hội việc làm

[ Đang cập nhật ]

Liên hệ - Tư vấn

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

loading...