Ngành đào tạo THẠC SĨ
Quản lý kỹ thuật Công nghệ

Tổng quan

 • Mã chuyên ngành: 8510601
 • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Kinh tế và quản lý đại cương; Toán; Ngoại ngữ (được miễn khi có chứng chỉ quốc tế))
 • Ngành đào tạo: Quản lý kỹ thuật Công nghệ
 • Thời gian: 1,5 - 2 năm
 • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
 • Viện Điện

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên tiếng Việt: Quản lý Kỹ thuật – Công nghệ

Tên tiếng Anh: Engineering and Technology Management

Trình độ: Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 1,5-2 năm

Hình thức đào tạo: Học chế tín chỉ

Mã ngành: 8510601  -  Quản lý công nghiệp / Chương trình Quản lý Kỹ thuật và Công nghệ

Cấp bằng: Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Người tốt nghiệp sẽ được cấp bằng ThS, Bảng điểm chương trình đào tạo ThS Quản lý kỹ thuật Công nghệ, 1 chứng chỉ các HP kiến thức về kinh tế, quản lý, quản trị…

1. Đối tượng đào tạo

+ Các cán bộ kỹ thuật/quản lý ở doanh nghiệp (tốt nghiệp ngành kỹ thuật/kinh tế cần nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật những kiến thức mới về công nghệ, kỹ thuật hiện đại … nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cần có kiến thức về quản lý, pháp luật, phát triển dự án…

+ Sinh viên tốt nghiệp đại học mong muốn được học để trở thành nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia kỹ thuật. - Các môn thi tuyển đầu vào: Cơ bản (Toán), Cơ sở ngành (Kinh tế và Quản lý đại cương), Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu tổng quát:

Đào tạo nhà lãnh đạo, quản lý kỹ thuật và công nghệ có các kiến thức cập nhật về kỹ thuật - công nghệ hiện đại trên thế giới và về quản lý, quản trị; có khả năng áp dụng các kiến thức đó vào các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

1.2 Mục tiêu cụ thể: Người tốt nghiệp chương trình ETM có kiến thức, kỹ năng và năng lực sau:

(1) Áp dụng được các kiến thức mới về công nghệ, kỹ thuật và thiết bị hiện đại vào quá trình phát triển sản phẩm, qui trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, dự án…

(2) Áp dụng được kiến thức về kinh tế quản lý trong tổ chức vận hành các dự án đầu tư, các hệ thống công nghiệp nhằm tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

(3) Áp dụng được kỹ năng chuyên nghiệp và phương tiện thông tin điện tử hiện đại để phân tích, giải quyết vấn đề kỹ thuật, tư duy hệ thống, lãnh đạo nhóm, hình thành ý tưởng mới.

2. Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển đầu vào bao gồm các môn:

Môn cơ sở ngành: Kinh tế và quản lý đại cương; Toán; Môn ngoại ngữ (có thể được miễn khi có các chứng chỉ quốc tế - có phụ lục kèm theo)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Người học tiềm năng:

Cán bộ kỹ thuật/quản lý ở doanh nghiệp cần nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật những kiến thức mới về công nghệ, kỹ thuật hiện đại, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cần có kiến thức về quản lý, pháp luật, phát triển dự án, ...

 • Đối tượng A: Cán bộ tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật điện
 • Đối tượng B: Cán bộ tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật điều khiển tự động hóa hoặc kỹ thuật năng lượng
 • Đối tượng C: Cán bộ tốt nghiệp đại học ngành kinh tế hoặc các ngành kỹ thuật khác

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Tốt nghiệp đầu vào: Các ngành kỹ thuật, công nghệ (Lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tương ứng)

Hoặc các ngành khác: Do Hội đồng tuyển sinh xét từng đối tượng cụ thể

Thi tuyển đầu vào bao gồm các môn:

 • 2 Môn cơ sở ngành: Kinh tế và quản lý đại cương; Toán
 • Môn ngoại ngữ (có thể được miễn khi có các chứng chỉ quốc tế - có phụ lục kèm theo)

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...