Ngành đào tạo THẠC SĨ
Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác (Ambient Computing, Multimedia and Interaction)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8480101
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở công nghệ thông tin)
  • Ngành đào tạo: Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác (Ambient Computing, Multimedia and Interaction)
  • Thời gian: 1,5 năm
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng (MICA)

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác (Ambient Computing, Multimedia and Interaction)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã ngành: 8480101

Định hướng đào tạo: Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ khoa học

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo thạc sỹ Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác nhằm đem đến cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các vấn đề trong việc phân tích, thiết kế, xây dựng các môi trường cảm thụ thông minh, các ứng dụng khai thác thông tin đa phương tiện và tương tác người-máy.

Các vấn đề được đề cập đến trong chương trình đào tạo thạc sỹ cao học này bao gồm cơ sở hạ tầng, truyền thông trong môi trường cảm thụ (cảm biến, mạng cảm biến, mạng di động không dây), các bài toán cơ bản (định vị, dẫn hướng, an toàn và bảo mật thông tin trong môi trường cảm thụ) và các dịch vụ, ứng dụng của môi trường cảm thụ.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa đào tạo, học viên chương trình Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác theo hướng nghiên cứu có khả năng:

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác ngườimáy. Có khả năng nghiên cứu phát triển về các lĩnh vực Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác

- Có phương pháp nghiên cứu khoa học, có thể tự tìm tòi, tiếp cận và sáng tạo các kỹ thuật và phương tiện hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tế của chuyên ngành đào tạo.

- Có phương pháp làm việc khoa học, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích. Có khả năng trình bày, giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

- Khả năng phát hiện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề, khả năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành cần thiết cho thực tiễn.

- Có kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu:

  • Xét tuyển (đối với những thí sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển) hoặc thi tuyển.
  • Thi tuyển: ba môn thi là Toán cao cấp, tiếng Anh và Cơ sở công nghệ thông tin.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Ngành đào tạo khác thuộc Viện nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng (MICA)

loading...