Ngành đào tạo THẠC SĨ
Mạng máy tính và An toàn thông tin

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: ...
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở Công nghệ thông tin)
  • Ngành đào tạo: Mạng máy tính và An toàn thông tin
  • Thời gian: 1,5 năm (3 Học kỳ chính)
  • Học phí: 36 - 37 trđ/toàn thời gian học
  • Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information Technology)

Chuyên ngành: Mạng máy tính và An toàn thông tin

Định hướng đào tạo: Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ kỹ thuật

1. Mục tiêu chung

• Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tổ chức, nghiên cứu và triển khai các vấn đề trong ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin.

• Đào tạo thạc sỹ khoa học có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Mạng máy tính và an toàn thông tin; đồng thời có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập được trong môi trường quốc tế, có kiến thức để tiếp tục học ở bậc đào tạo tiến sĩ.

2. Mục tiêu cụ thể - Chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục

2.1. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sỹ kỹ thuật Mạng máy tính và An toàn thông tin là trang bị cho người tốt nghiệp:

• Kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin; Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm, xây dựng các giải pháp và ứng dụng trong ngành Mạng máy tính và an toàn thông tin,

• Có kỹ năng làm việc trong một môi trường ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực và môi trường quốc tế, đáp ứng đòi hỏi của các dự án trong ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin,

• Có kỹ năng phát hiện, mô hình hóa các vấn đề và vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại, kỹ năng thực hành để giải quyết các bài toán đặt ra, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục:

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ kỹ thuật của Trường ĐHBK Hà Nội phải đạt được chuẩn đầu ra của chương trình CNKT cùng với các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thạc sỹ theo chuyên ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin.

1. Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành Mạng máy tính và an toàn thông tin, kiến thức nâng cao và chuyên sâu theo chuyên ngành. Có khả năng thiết kế và phát triển các hệ thống, sản phẩm liên quan đến chuyên ngành đào tạo:

1.1. Nắm vững các kiến thức Toán và khoa học cơ bản, toán cho công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán kỹ thuật;

1.2. Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở cốt lõi ngành bao gồm hệ thống máy tính, giải thuật và lập trình, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phát triển phần mềm, an toàn an ninh thông tin, xử lý mã hoá thông tin, v.v... trong nghiên cứu và phát triển các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Mạng máy tính và an toàn thông tin;

1.3. Nắm vững và có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành, tiếp cận các lĩnh vực/định hướng ứng dụng về Mạng máy tính và an toàn thông tin trong xây dựng và phát triển các hệ thống, dịch vụ, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin;

1.4 Nắm vững và có khả năng áp dụng các phương pháp, quy trình, kỹ thuật, công nghệ và công cụ trong việc thiết kế, phát triển, triển khai, vận hành các hệ thống mạng, phát triển, triển khai các dịch vụ mạng, thiết kế, phát triển các ứng dụng, dịch vụ trên mạng, thiết bị thông minh và di động, đặc biệt đối với các hệ thống mạng truyền thông, dịch vụ mạng có quy mô lớn, phức tạp; 1.5. Hiểu biết, nắm vững và có khả năng áp dụng phương pháp, kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin, hệ thống mạng truyền thông, phát hiện và xử lý sự cố an toàn an ninh thông tin, phát triển hệ thống thông tin an toàn, các giải pháp an toàn an ninh thông tin cho các hệ thông lớn và phức tạp trong thực tế.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1. Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật, hiểu biết các phương pháp tiếp cận khác nhau của quá trình xây dựng công nghệ, thích hợp với mọi mặt: kinh tế -xã hội, đạo đức nghề nghiệp, luật pháp và an toàn thông tin;

2.2. Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức;

2.3. Có tư duy hệ thống và tư duy phê bình;

2.4. Có tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc;

2.5. Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;

2.6. Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3. Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1. Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành);

3.2. Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;

3.3. Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chứng chỉ B1.

4. Có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức chuyên ngành để nghiên cứu, đề xuất và đánh giá giải pháp kỹ thuật và công nghệ cho các hệ thống, sản phẩm Công nghệ thông tin trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

4.1. Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp công nghệ thông tin với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa;

4.2. Nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp công nghệ thông tin, tham gia xây dựng dự án công nghệ thông tin;

4.3. Tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và nghiên cứu khoa học;

4.4. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kỹ thuật và công nghệ cho các hệ thống, sản phẩm Công nghệ thông tin;

4.5. Có khả năng đánh giá giải pháp kỹ thuật và công nghệ cho các hệ thống, sản phẩm Công nghệ thông tin.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là: Toán cao cấp; Tiếng Anh; môn chuyên ngành: Cơ sở Công nghệ thông tin.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 5 - XEM TẠI ĐÂY

loading...