Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering)

Tổng quan

 • Mã chuyên ngành: 8520212
 • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
 • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering)
 • Thời gian: 5,5 năm
 • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
 • Trường Điện - Điện tử

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Kỹ thuật Y sinh

Định hướng đào tạo:

 • Nghiên cứu
 • Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp:

 • Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
 • Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật Y sinh có trình độ chuyên môn vững chắc để có thể hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật y sinh, có tư duy hệ thống, khả năng cập nhật hiểu biết về các vấn đề đương đại, có khả năng nghiên cứu và độc lập sáng tạo, tự đào tạo để sẵn sàng thích ứng, hội nhập môi trường khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội có nhiều biến động, nhiều thách thức mới.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu:

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, người học có trình độ chuyên môn tốt, nắm chắc các kiến thức cơ bản, cơ sở lý luận nghiên cứu khoa học và những công nghệ mang tính cập nhật cao thuộc lĩnh vực của ngành học Kỹ thuật y sinh; phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp; khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn và vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật để giải quyết vấn đề thực tế; kỹ năng làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế. Thạc sỹ định hướng nghiên cứu sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy cao năng lực nghiên cứu độc lập và sáng tạo của mình tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu phát triển, các cơ sở y tế và bệnh viện trong lĩnh vực điện tử y sinh.

b. Theo định hướng ứng dụng:

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, người học có trình độ chuyên môn sâu, nắm chắc các kiến thức cơ bản, cơ sở kỹ thuật và những công nghệ mang tính cập nhật cao thuộc lĩnh vực của ngành học Kỹ thuật y sinh; phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm đa ngành, hội nhập quốc tế; có khả năng vận hành và triển khai các thiết bị, công nghệ mới vào thực tế ngành điện tử y sinh ở Việt Nam, có khả năng thiết kế, khai thác các thiết bị y tế hiện đại tại các bệnh viện ở Việt Nam.. Thạc sỹ định hướng ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật y sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy và sử dụng có hiệu quả các kiến thức đã được đào tạo chuyên sâu vào công việc tại các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực điện tử y sinh.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu được thực hiện bằng hình thức: Xét tuyển (đối với những thí sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển) hoặc Thi tuyển.

- Tuyển sinh chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng được thực hiện bằng hình thức: Thi tuyển. - Thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh, Mạch và xử lý tín hiệu số.

Thang điểm & nội dung chương trình

Thời gian đào tạo

Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ.

Thời gian khóa đào tạo được thiết kế chuẩn là 1,5 năm (3 học kỳ chính)

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Tùy trường hợp cụ thể đối với từng ứng viên và được quy định bởi Viện đào tạo

loading...