Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật vật liệu - Công nghệ tạo hình vật liệu

Hướng chuyên sâu: Công nghệ tạo hình vật liệu

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520309
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật vật liệu - Công nghệ tạo hình vật liệu
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: 80 trđ/toàn thời gian học
  • Viện Vật lý Kỹ thuật

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

NGÀNH : KỸ THUẬT VẬT LIỆU

HƯỚNG CHUYÊN SÂU: CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH VẬT LIỆU

Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu – Hướng chuyên sâu: Công nghệ tạo hình vật liệu

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật vật liệu Materials Engineering – Hướng chuyên sâu: Công nghệ tạo hình vật liệu – Materials Forming Technology

Mã chuyên ngành: 9520309

1 Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật vật liệu, hướng chuyên sâu Công nghệ tạo hình vật liệu có trình độ chuyên môn sâu về cơ học biến dạng và tạo hình vật liệu, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên môn sâu nêu trên, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu - Công nghệ tạo hình vật liệu:

Có năng lực phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực công nghệ gia công áp lực và tạo hình vật liệu.

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực đã nêu ở trên.

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

Có kỹ năng trình bầy, giới thiệu thông qua các bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học về các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực nói trên.

2 Thời gian đào tạo

• Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

• Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập và nghiên cứu tại trường là 3 năm, trong đó 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Các học phần bổ sung được mô tả trong quyển “Chương trình đào tạo Thạc sĩ" chuyên ngành “Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (kim loại)” hiện hành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận là NCS.

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 3 - XEM TẠI ĐÂY

loading...