Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật nhiệt (Thermal Engineering)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8520115
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở kỹ thuật nhiệt)
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (Thermal Engineering)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Kỹ thuật nhiệt (Thermal Engineering)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt

Hướng chuyên sâu:

  • Công nghệ lạnh và điều hòa không khí
  • Hệ thống và thiết bị nhiệt
  • Công nghệ năng lượng và nhiệt điện

Mã chuyên ngành: 60520115

Định hướng đào tạo:

- Ứng dụng

- Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp:

 - Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)

- Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt có trình độ chuyên sâu, vững, có kiến thức chuyên chuyên ngành rộng, có thể dễ dàng hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý liên quan tới lĩnh vực vực năng lượng, kỹ thuật và công nghệ nhiệt độ thấp, có tư duy hệ thống, khả năng thích nghi và kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu và độc lập sáng tạo và tự đào tạo cao trong môi trường kinh tế xã hội phát triển nhanh và nhiều biến động, có phẩm chất chính trị, đạo đức và thái độ trách nhiệm với nghề nghiệp, với xã hội, đất nước, sẵn sàng hội nhập, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0.

Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng ứng dụng:

Kết thúc khóa học, học viên chuyên chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, thích ứng tốt với các lĩnh vực công việc chuyên chuyên ngành khác nhau của chuyên ngành học rộng và có khả năng làm việc độc lập

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt, hòa nhập được trong môi trường toàn cầu hóa;

2.1. Khả năng áp dụng kiến thức các môn học cơ sở chuyên ngành để tính toán, thiết kế và vận hành tối ưu các quá trình và hệ thống thiết bị công nghệ nhiệt - lạnh;

2.2. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cơ bản của chuyên ngành học để làm chủ nghiên cứu phát triển;

2.3. Có tư duy hệ thống và tư năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia, chủ trì xây dựng dự án.

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa chuyên ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều chuyên ngành khác nhau. Hội nhập tốt trong môi trường quốc tế. 4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng vận dụng kiến thức thực tiễn để độc lập, tự chủ trong tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề đa chuyên ngành, đa lĩnh vực.

b. Theo định hướng nghiên cứu:

Kết thúc khóa học, học viên chuyên chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn sâu, rộng, chủ động thích ứng tốt với các lĩnh vực công việc chuyên chuyên ngành khác nhau của chuyên ngành học rộng và có khả năng tự làm việc độc lập

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa chuyên ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế

4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu: Xét tuyển (đối với những thí sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển) hoặc thi tuyển

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng: thi tuyển

- Thi tuyển: 3 môn thi Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở kỹ thuật nhiệt.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Ngành đào tạo khác thuộc Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

loading...