Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering)

Tổng quan

 • Mã chuyên ngành: 8520320
 • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở ngành)
 • Ngành đào tạo: Kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering)
 • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
 • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
 • Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Kỹ thuật Môi trường (Environmental Engineering)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 8520320

Bằng tốt nghiệp:

 • Thạc sĩ Kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
 • Thạc sĩ Khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 45 tín chỉ 

Mục tiêu đào tạo 
Mục tiêu chung 
Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ  chuyên ngành  Kỹ  thuật  Môi trường, người học có được trình độ  chuyên môn sâu tốt, có thể  làm chủ  các lĩnh vực khoa học và công nghệ  liên quan đến Kỹ thuật Môi trường, có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ  thuật cơ sở  vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ  cao và kỹ  năng thực hành tốt, khả  năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả  năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Môi trường nói chung và chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường nói riêng. Chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường ngành Kỹ thuật Môi trường tập trung đào tạo các kiến thức mở rộng và nâng cao về kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải hướng đến phát triển công nghiệp bền vững.

Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng  ứng dụng-ThS Kỹ  thuật (Application Orientation - Master of Engineering) 

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ  kỹ  thuật chuyên ngành Kỹ  thuật Môi trường của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

Khả  năng cập nhật, nắm bắt các kiến thức cơ sở  chuyên môn rộng về  Kỹ  thuật môi trường để  có thể  thích  ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật môi trường; có khả năng làm việc độc lập.

Kỹ  năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để  thành công trong nghề nghiệp.

Kỹ  năng xã hội cần thiết để  làm việc hiệu quả  trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

Có năng lực thiết kế, nghiên cứu phát triển hệ thống xử lý chất thải trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ  thuật sáng tạo để  xây dựng và phát triển giải pháp kỹ  thuật bảo vệ môi trường nói chung, nghiên cứu chuyên sâu giải quyết bài toán cụ thể của kiểm soát ô nhiễm và xử lý chất thải nói riêng nhằm hướng tới phát triển bền vững.

b. Theo định hướng nghiên cứu-ThS Khoa học (Research Orientation-Master of Science)

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ  khoa học chuyên ngành Kỹ  thuật Môi trường của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.  Khả năng cập nhật, nắm bắt các kiến thức cơ sở  chuyên môn rộng về  Kỹ  thuật môi trường để  có thể  thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật môi trường; có khả năng làm việc độc lập

2.  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để  thành công trong nghề nghiệp:

3.  Kỹ năng xã hội cần thiết để  làm việc hiệu quả  trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

4.  Có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự  nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ  thuật môi trường. Khả năng tìm tòi các vấn đề  thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ  thuật sáng tạo để  xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nói chung, nghiên cứu chuyên sâu giải quyết bài toán cụ thể của kiểm soát ô nhiễm và xử lý chất thải  nói riêng nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

 • Tuyển sinh dạng xét tuyển (admission enrollment)

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường và thỏa mãn điều kiện xét tuyển theo quyết định số 4179/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 5/10/2016 của Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội về “Qui định về xét tuyển đầu vào đào tạo Thạc sỹ theo định huớng nghiên cứu”.

 • Tuyển sinh dạng thi tuyển (Examination enrollment)

− Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là toán cao cấp, tiếng Anh và Kỹ thuật môi trường.

− Đối tượng tuyển sinh theo quy định của trường ĐHBK Hà Nội.
 

Thang điểm & nội dung chương trình

Thời gian đào tạo

−  Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ.

−  Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng đã tốt nghiệp Cử nhân là 1,5 năm (3 học kỳ chính).

−  Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng đã tốt nghiệp Kỹ sư là 1 năm (2 học kỳ chính).

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...