Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu (Petroleum Refining and Petrochemical Engineering)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8520305
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Hóa lý kỹ thuật)
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu (Petroleum Refining and Petrochemical Engineering)
  • Thời gian: 1,5 năm
  • Học phí: 36 - 37 trđ/toàn thời gian học
  • Viện Kỹ thuật Hóa học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu (Petroleum Refining and Petrochemical Engineering)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Kỹ thuật Hóa học

Mã chuyên ngành: 8520305

Định hướng đào tạo:

- Ứng dụng

- Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp:

- Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)

- Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu có trình độ chuyên sâu vững chắc, có kiến thức chuyên ngành rộng, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý liên quan tới Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu, có tư duy hệ thống, kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và tự đào tạo cao, thích ứng linh hoạt với môi trường kinh tế xã hội phát triển nhanh và nhiều biến động, sẵn sàng hội nhập với cuộc cách mạng 4.0.

Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng ứng dụng:

Kết thúc khóa học, Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau:

1. Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học

2. Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp, bao gồm:

2.1. Khả năng áp dụng kiến thức các môn học cơ sở ngành tính toán, thiết kế và vận hành các quá trình và hệ thống kỹ thuật lọc hóa dầu;

2.2. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cơ bản của ngành học để nghiên cứu và phân tích tối ưu các quá trình và hệ thống kỹ thuật lọc hóa dầu;

2.3. Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án;

3. Có kỹ năng xã hội cần thiết để đáp ứng yêu cầu làm việc nhóm trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.

4. Có khả năng vận dụng kiến thức để độc lập, tự chủ trong tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề cụ thể.

b. Theo định hướng nghiên cứu:

Kết thúc khóa học, Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

1. Có kiến thức cơ sở chuyên môn sâu vững chắc để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học để có khả năng làm việc độc lập.

2. Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế.

3. Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế

4. Có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học, vận dụng sáng tạo các kiến thức được trang bị và các thành tựu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tế.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Hóa lý kỹ thuật.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 6 - XEM TẠI ĐÂY

loading...