Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật hạt nhân (Nuclear Engineering)

Tổng quan

 • Mã chuyên ngành: 8520115
 • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở ngành)
 • Ngành đào tạo: Kỹ thuật hạt nhân (Nuclear Engineering)
 • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
 • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
 • Viện Vật lý Kỹ thuật

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Kỹ thuật hạt nhân (Nuclear Engineering)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Kỹ thuật hạt nhân

Mã chuyên ngành: 8520115

Định hướng đào tạo:

 • Ứng dụng
 • Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp:

 • Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
 • Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Kết thúc khoa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân, người học có trình độ chuyên môn sâu vững, có thể nắm vững các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật hạt nhân, có kiến thức chuyên ngành rộng, có thể dễ dàng hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của Kỹ thuật Hạt nhân (Kỹ thuật Năng lượng hạt nhân, Kỹ thuật Hạt nhân ứng dụng trong công nghiệp, Vật lý y học), có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế xã hội phát triển, giải quyết được những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật Hạt nhân, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0.

1.2 Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng ứng dụng:

Kết thúc khóa học, học viên ngành Kỹ thuật Hạt nhân theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau: Thạc sĩ kỹ thuật tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học khả năng làm việc độc lập.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp

2.1. Khả năng áp dụng kiến thức các môn học cơ sở ngành tính toán, thiết kế và vận hành các quá trình và hệ thống thiết bị của Kỹ thuật Hạt nhân;

2.2. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cơ bản của ngành học để nghiên cứu và phân tích tối ưu các quá trình và hoạt động của các hệ thống thiết bị trong Kỹ thuật Hạt nhân;

2 2.3. Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án; 3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau.

4. Khả năng vận dụng kiến thức để độc lập, tự chủ trong tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực

b. Theo định hướng nghiên cứu:

Kết thúc khóa học, học viên chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn sâu và rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học để có khả năng làm việc độc lập.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế

4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Chi tiết thông tin Học bổng: https://ts.hust.edu.vn/hoc-bong-thac-si

Đăng ký học bổng thạc sĩ - CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...