Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Tự động hóa công nghiệp

Hướng chuyên sâu: Tự động hóa công nghiệp

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520216
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Tự động hóa công nghiệp
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học
  • Trường Điện - Điện tử (see)

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Ngành/Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Control  Engineering and Automation)

Hướng  chuyên  sâu:Tự  động  hóa  công  nghiệp (Industrial Automation)

1.  Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, hướng chuyên sâu Tự  động hóa công nghiệpcó trình độ  chuyên môn sâu cao, có khả  năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả  năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề  khoa học chuyên  ngành, có khả  năng trình bày  -  giới thiệu các nội 
dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ  ngành Kỹ  thuật điều khiển và Tự động hóa, hướng chuyên sâu Tự động hóa công nghiệp:

-  Có  khả  năng  phát  hiện  và  trực  tiếp  giải  quyết  các  vấn  đề  khoa  học  thuộc  các  lĩnh vực“Nâng cao tính tự động và quy mô tự động hóa” và “Tích hợp các hệ thống kỹ thuật”.

-  Có  khả  năng  dẫn  dắt,  lãnh  đạo  nhóm  nghiên  cứu  liên  quan  đến  các  lĩnh  vực  chuyên ngành.

-  Có khả  năng nghiên cứu, đề  xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ  thuộc các lĩnh vực chuyên ngành trong thực tiễn.

-  Có khả  năng cao để  trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên.

2.  Thời gian đào tạo 

-  Hệ  tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4  năm đối với NCS có bằng ĐH.

-  Hệ  không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

3.  Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4.

-  NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + khối lượng bổ sung (nếu có).

-  NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + số tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành  Kỹ  thuật  điều khiển và  Tự  động hóa (tương đương với 39 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...