Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu

Hướng chuyên sâu: Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520216
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học
  • Trường Điện - Điện tử (see)

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Ngành/Chuyên ngành đào tạo:  Kỹ  thuật  điều  khiển  và  Tự  động  hóa(Control  Engineering and Automation)

Hướng chuyên sâu:Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu (Control theory and Optimal control)

1.  Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, hướng chuyên sâu Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối  ưu có trình độ  chuyên môn sâu cao, có khả  năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả  năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề  khoa học chuyên ngành, có khả  năng trình bày -  giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ  ngành Kỹ  thuật điều khiển và Tự động hóa, hướng chuyên sâu Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu:

-  Có  khả  năng  phát  hiện  và  trực  tiếp  giải  quyết  các  vấn  đề  khoa  học  thuộc  các  lĩnh vực“Nhận dạng và xây dựng mô hình toán học”,  “Phân tích các hệ  thống điều khiển”, “Xây dựng các phương pháp điều khiển”, “Tích hợp các bộ  quan sát trạng thái”, “Thiết kế các bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu và phản hồi đầu ra tối ưu”.

-  Có  khả  năng  dẫn  dắt,  lãnh  đạo  nhóm  nghiên  cứu  liên  quan  đến  các  lĩnh  vực  chuyên ngành.

-  Có khả  năng nghiên cứu, đề  xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ  thuộc các lĩnh vực chuyên ngành trong thực tiễn.

-  Có khả  năng cao để  trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên. 

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...