Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật điện - Thiết bị điện

Hướng chuyên sâu: Thiết bị điện

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520201
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện - Thiết bị điện
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: 80 trđ/toàn thời gian học
  • Trường Điện - Điện tử

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Ngành/Chuyên ngành đào tạo:  Kỹ thuật điện (Electrical Engineering)

Hướng chuyên sâu Thiết bị điện (Electrical Equipment)

1.  Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành/chuyên ngành  Kỹ  thuật điện, hướng chuyên sâu  Thiết bị  điện có trình độ  chuyên môn sâu cao, có khả  năng nghiên cứu  độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả  năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề  khoa học chuyên ngành, có khả  năng trình bày  -  giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau  khi  đã  kết  thúc  thành  công  chương  trình  đào  tạo,  Tiến  sĩ  ngànhKỹ  thuật  điện/hướng chuyên sâu Thiết bị điện:

-  Có khả  năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề  khoa học thuộc các lĩnh vực “Nghiên cứu chế  tạo và  ứng  dụng thiết bị  điện hiện đại”, “Điều khiển các thiết bị  điện truyền thống và hiện đại”.

-  Có khả  năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực “Nghiên cứu chế  tạo và  ứng dụng thiết bị  điện hiện đại”, “Điều khiển các thiết bị  điện truyền thống và hiện đại”.

-  Có khả  năng nghiên cứu, đề  xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ  thuộc hai lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

-  Có khả  năng cao để  trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc hai lĩnh vực nói trên.

2.  Thời gian đào tạo 

-  Hệ  tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

-  Hệ  không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời  gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.
 

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...