Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật điện - Mạng và hệ thống điện

Hướng chuyên sâu: Mạng và hệ thống điện

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520201
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện - Mạng và hệ thống điện
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: 80 trđ/toàn thời gian học
  • Trường Điện - Điện tử

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện Hướng chuyên sâu Mạng và Hệ thống điện

Ngành/Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện (Electrical Engineering)

Hướng chuyên sâu Mạng và Hệ thống điện (Electrical Power System)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kỹ thuật điện, hướng chuyên sâu Mạng và Hệ thống điện có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ ngànhKỹ thuật điện/hướngchuyên sâu Mạng và hệ thống điện:

- Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện cao áp và quy hoạch, thiết kế, quản lý, vận hành tối ưu hệ thống điện.

- Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện cao áp và quy hoạch, thiết kế, quản lý, vận hành tối ưu hệ thống điện.

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

- Có khả năng cao để trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực nói trên.

2. Thời gian đào tạo

- Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

- Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận là NCS gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ khoa học ngành Kỹ thuật điện/hướng Hệ thống điện theo chương trình cụ thể

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...