Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật Dệt (Tích hợp Cử nhân - Thạc sỹ Khoa học)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8540204
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở kỹ thuật dệt may)
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Dệt (Tích hợp Cử nhân - Thạc sỹ Khoa học)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Kỹ thuật Dệt (Tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ Khoa học)

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Dệt, May

Mã ngành: 8540204

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ Khoa học Công nghệ Dệt, May

Tên bằng tiếng Anh: Master of Science in Textile and Clothng Technology

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

a. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sáng tạo công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có khả năng sáng tạo các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

b. Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật Dệt có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc; có trình độ chuyên môn cao; có kỹ năng nghề nghiệp giỏi; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật Dệt; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; có khả năng tự đào tạo và học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành Kỹ thuật Dệt theo định hướng nghiên cứu có khả năng:

1) Cập nhật kiến thức, công nghệ mới; làm chủ kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật ngành Kỹ thuật Dệt; phân tích và tổng hợp để sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực sản xuất liên quan đến ngành Kỹ thuật Dệt.

2) Sử dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để thiết kế, cải tiến và đổi mới hệ thống/quy trình/sản xuất liên quan đến ngành Kỹ thuật Dệt; vận dụng hiệu quả và sáng tạo các thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật Dệt để giải quyết những vấn đề thực tiễn; tổ chức và đánh giá kết quả nghiên cứu; làm việc hiệu quả trong môi trường giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

3) Làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của lĩnh vực Kỹ thuật Dệt; khả năng thảo luận, thuyết trình chuyên môn và tham gia, chủ trì hiệu quả trong nhóm làm việc đa ngành và hội nhập quốc tế.

4) Tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng kỹ thuật; có nền tảng kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ.

5) Hiểu biết và có phẩm chất về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Xét tuyển: Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức xét tuyển đối với sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp Kỹ sư, Cử nhân (bằng khá trở lên) không quá 3 năm. Sinh viên đã tốt nghiệp Kỹ sư ĐH Bách khoa Hà Nội được miễn học một số học phần.

Thi tuyển: Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là toán cao cấp, tiếng Anh và Cơ sở kỹ thuật dệt may.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...