Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật Cơ khí (Mehanical Engineering)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8520103
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Sức bền vật liệu)
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí (Mehanical Engineering)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Cơ khí

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Định hướng đào tạo:

- Nghiên cứu (nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu phát triển)

- Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp:

- Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)

- Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao có khả năng sáng tạo công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tri thức, sáng tạo việc làm phục vụ nhu cầu xã hội và đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật cơ khí có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc; có trình độ chuyên môn cao; có kỹ năng nghề nghiệp giỏi; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật cơ khí; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; có khả năng tự đào tạo và học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu: Kết thúc khóa đào tạo, thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí theo định hướng nghiên cứu có khả năng:

1. Cập nhật kiến thức, công nghệ mới; làm chủ kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật cơ khí; phân tích và tổng hợp để sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực sản xuất liên quan đến kỹ thuật cơ khí.

2. Sử dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để thiết kế, cải tiến và đổi mới hệ thống/quy trình/sản xuất kỹ thuật cơ khí; vận dụng hiệu quả và sáng tạo các thành tựu khoa học kỹ thuật trong Kỹ thuật cơ khí để giải quyết những vấn đề thực 2 tiễn; tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực nghiệm và làm việc hiệu quả trong môi trường giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

3. Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của ngành kỹ thuật cơ khí; khả năng thảo luận, thuyết trình chuyên môn và tham gia, chủ trì hiệu quả trong nhóm làm việc (đa ngành), hội nhập quốc tế.

4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng kỹ thuật; có nền tảng kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ.

5. Hiểu biết và có phẩm chất về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội

b. Theo định hướng ứng dụng: Kết thúc khóa đào tạo, thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí theo định hướng ứng dụng có khả năng:

1. Cập nhật kiến thức, công nghệ mới; làm chủ kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật cơ khí; phân tích và tổng hợp để sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực sản xuất kỹ thuật cơ khí.

2. Sử dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để thiết kế, cải tiến và đổi mới hệ thống/quy trình/sản xuất kỹ thuật cơ khí; tổ chức nghiên cứu và đánh giá thực nghiệm.

3. Làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp với sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau; độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ khí; khả năng thảo luận và thuyết trình chuyên môn có hiệu quả.

4. Hiểu biết và có phẩm chất về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu: Xét tuyển (đối với những thí sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển) hoặc thi tuyển

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng: thi tuyển

- Thi tuyển: 3 môn thi Toán cao cấp, Tiếng Anh và Sức bền vật liệu

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Tùy trường hợp cụ thể đối với từng ứng viên và được quy định bởi Viện đào tạo

loading...