Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật Cơ khí Động lực (Transport Mechanical Engineering)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8520116
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu) | Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ học chất lỏng)
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí Động lực (Transport Mechanical Engineering)
  • Thời gian: 2 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Cơ khí Động lực

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo thạc sĩ có trình độ cao đáp ứng thị trường lao động trong nước và khu vực trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí Động lực, có kiến thức cơ sở kỹ thuật vững chắc và chuyên môn rộng, có khả năng tìm tòi phát hiện các vấn đề thực tiễn, vận dụng sáng tạo các kiến thức và thành tựu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề, có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức, tự nghiên cứu khoa học để thích ứng với các công việc khác nhau trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường thủy và hàng không, xe - máy chuyên dụng và các thiết bị thủy khí. Đào tạo thạc sĩ trình độ cao, có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế và vận hành các sản phẩm và hệ thống mới trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí Động lực.

Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

Kết thúc khóa học, học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học để có khả năng làm việc độc lập;

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế;

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế;

4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

b. Theo định hướng ứng dụng

Kết thúc khóa học học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học đểcó khả năng làm việc độc lập;

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau;

4. Khả năng vận dụng kiến thức để độc lập, tự chủ trong tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực.

Tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu: Xét tuyển (đối với những thí sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển) hoặc thi tuyển

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng: thi tuyển

- Thi tuyển: 3 môn thi Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở ngành.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu: Xét tuyển (đối với những thí sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển) hoặc thi tuyển

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng: thi tuyển (Thi tuyển: 3 môn thi Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở ngành).

Thang điểm & nội dung chương trình

Thời gian đào tạo

  • Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ.
  • Thời gian khóa đào tạo được thiết kế chuẩn là 1,5 năm (3 học kỳ chính)

Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...