Ngành đào tạo THẠC SĨ
Khoa học vật liệu (Vật liệu điện tử) (Materials Science)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8440122
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật liệu điện tử)
  • Ngành đào tạo: Khoa học vật liệu (Vật liệu điện tử) (Materials Science)
  • Thời gian: 1,5 năm (3 Học kỳ chính)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Khoa học Vật liệu (Materials Science)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Khoa học Vật liệu

Mã chuyên ngành: 8440122

Định hướng đào tạo: - Nghiên cứu hàn lâm / nghiên cứu phát triển R&D

Bằng tốt nghiệp: - Thạc sĩ khoa học

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1 Mục tiêu chung

a) Phát triển con người, góp phần đào tạo nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực Khoa học vật liệu, tập trung vào nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển (R&D) các kỹ thuật, công nghệ liên quan; có khả năng tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế–xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước và hội nhập quốc tế;

b) Đào tạo người học có năng lực tư duy, có đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp hiện đại với kiến thức cơ sở và chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực khoa học vật liệu, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo và làm việc độc lập cũng như theo nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo và vận hành các thiết bị trong phòng thí nghiệm, các hệ thống sản xuất công nghiệp và phát triển ứng dụng khoa học, kỹ thuật tương xứng với trình độ sau đại học, có đam mê và trách nhiệm với nghề nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và kỹ thuật.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học vật liệu có các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1. Kiến thức cơ sở và chuyên môn rộng, vững chắc gồm có: Kiến thức về khoa học vật liệu, vật lý, hóa học, v.v. cũng như bản chất của vật liệu, các công nghệ, các nguyên lý hoạt động, thiết kế, chế tạo, đóng gói, kiểm chuẩn các linh kiện vi điện tử, cảm biến, mạch tích hợp, hệ thống cơ điện tử micro-nano, các hệ thống nano và vật liệu điện tử tiên tiến cấu trúc micro–nano liên quan đến lĩnh vực khoa học vật liệu nhằm giúp người học có đủ năng lực giải quyết những vấn đề liên quan trong lĩnh vực chuyên môn;

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong lĩnh vực Khoa học vật liệu cùng sự nhiệt tình học tập và cải tiến liên tục các kỹ năng để có thể thích nghi và chấp nhận thay đổi trong lĩnh vực này;

3. Kỹ năng xã hội cần thiết và khả năng giao tiếp để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường hội nhập quốc tế, chú trọng đến các yếu tố về đạo đức, an toàn và bảo vệ môi trường cùng hoài bão đạt được vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn;

4. Năng lực thiết kế, chế tạo, cải tiến, vận hành và sáng tạo giải pháp khoa học và kỹ thuật của lĩnh vực khoa học vật liệu phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường và bản chất đa ng\ành của lĩnh vực này.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, tiếng Anh và Vật liệu điện tử.

- Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển đối với các đối tượng tuyển sinh đúng chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu đầu vào ngoại ngữ theo quy định tuyển sinh sau đại học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...