Ngành đào tạo THẠC SĨ
Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại) (Materials Science)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8440122
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Khoa học vật liệu đại cương và Tiếng Anh)
  • Ngành đào tạo: Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại) (Materials Science)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Vật lý Kỹ thuật

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Định hướng đào tạo: Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Khoa học - Master of Science

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

a. Đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao có khả năng sáng tạo công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tri thức, sáng tạo việc làm phục vụ nhu cầu xã hội và đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

b. Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học vật liệu có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao; có kỹ năng nghề nghiệp giỏi; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của lĩnh vực vật liệu; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; có khả năng tự đào tạo và học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Học viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sỹ Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (định hướng nghiên cứu) có:

a. Kiến thức cơ sở chuyên môn sâu, nắm chắc cơ sở lý luận nghiên cứu khoa học và những công nghệ mang tính cập nhật trong lĩnh vực vật liệu, để có khả năng làm việc độc lập và có thể thích ứng tốt với các công việc khác nhau thuộc lĩnh vực chuyên môn rộng về khoa học và kỹ thuật vật liệu.

b. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để ứng dụng thành công trong nghề nghiệp.

c. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong nhóm đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên ngành trong môi trường quốc tế.

d. Thạc sỹ khoa học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực và trình độ để tiếp tục làm nghiên cứu sinh hoặc làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển: Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, thời gian tính từ lúc tốt nghiệp đại học đến lúc nộp hồ sơ xét tuyển không quá 3 năm. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam.

- Tuyển sinh theo hình thức thi tuyển: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học >3 năm. Môn thi: 3 môn gồm: Toán cao cấp, Khoa học vật liệu đại cương và Tiếng Anh.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Tùy trường hợp cụ thể đối với từng ứng viên và được quy định bởi Viện đào tạo

loading...