Ngành đào tạo THẠC SĨ
Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VK Kim loại) (Materials Engineering)

Tổng Quan

  • Mã chuyên ngành: 8520309
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Khoa học vật liệu đại cương)
  • Ngành đào tạo: Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VK Kim loại) (Materials Engineering)
  • Thời gian : 1 - 2 năm
  • Học phí: 36 - 37 trđ/toàn thời gian học
  • Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Định hướng đào tạo: Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Kỹ thuật - Master of Engineering

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

a. Đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao có khả năng sáng tạo công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tri thức, sáng tạo việc làm phục vụ nhu cầu xã hội và đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

b. Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao; có kỹ năng nghề nghiệp giỏi; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của lĩnh vực vật liệu; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; có kiến thức mở rộng liên ngành và nâng cao về công nghệ chế tạo, xử lý và sử dụng vật liệu.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Học viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sỹ Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (định hướng ứng dụng) có:

a. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có khả năng làm việc độc lập và có thể thích ứng tốt với các công việc khác nhau thuộc lĩnh vực chuyên môn rộng của Khoa học và kỹ thuật vật liệu.

b. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để ứng dụng thành công trong nghề nghiệp.

c. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong nhóm đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên ngành trong môi trường quốc tế.

d. Thạc sỹ kỹ thuật sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy và sử dụng có hiệu quả các kiến thức đã được đào tạo chuyên sâu vào công việc tại các cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là: Toán cao cấp, Tiếng Anh và Khoa học vật liệu đại cương.

- Đối tượng tuyển sinh được qui định cụ thể như sau:

Về văn bằng: Người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau:

1. Ngành đúng (A): Tốt nghiệp đại học các ngành: Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật luyện kim, Khoa học và kỹ thuật vật liệu và các ngành tương đương3

2. Ngành gần (C): Tốt nghiệp đại học các ngành: Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật cơ khí, Cơ điện tử, Vật lý kỹ thuật, Máy thực phẩm, Kỹ thuật nhiệt và các ngành tương đương Các đối tượng khác do Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu xét duyệt hồ sơ quyết định.

Về thâm niên công tác: Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...