Ngành đào tạo THẠC SĨ
Hóa học (Chemistry)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8440112
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Hóa lý kỹ thuật)
  • Ngành đào tạo: Hóa học (Chemistry)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Kỹ thuật Hóa học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Hóa học (Chemistry)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Hóa học

Mã chuyên ngành: 8440112

Định hướng đào tạo: Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ khoa học

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ ngành Hóa học có trình độ chuyên sâu tốt, có kiến thức chuyên ngành rộng, có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến Hóa học, có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Hóa học, sẵn sàng hội nhập, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0.

Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành hóa học theo định hướng nghiên cứu học viên có có những năng lực sau:

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn sâu, rộng và cập nhật, nắm bắt các phương pháp nghiên cứu mới về hóa học đặc biệt là các lĩnh vực cơ bản như hóa hữu cơ, hóa lý, hóa vô cơ, hóa phân tích, có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành hóa học, đáp ứng được khả năng làm việc độc lập

(2) Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phản biện tốt, có khả năng tự đào tạo và cập nhật kiến thức.

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết: khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành; hội nhập được trong môi trường quốc tế

(4) Khả năng tìm tòi, nhận biết vấn đề thực tiễn, hình thành ý tưởng, thiết lập, tổ chức và quản lý đề tài, dự án nghiên cứu nhằm đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất, triển khai dự án trong lĩnh vực của ngành rộng hoặc đa ngành

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Hóa lý kỹ thuật.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...