Ngành đào tạo THẠC SĨ
Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm (Quality Assurance and Food Safety)

Tổng Quan

  • Mã chuyên ngành: 8540106
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ sở ngành)
  • Ngành đào tạo: Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm (Quality Assurance and Food Safety)
  • Thời gian : 1,5 năm
  • Học phí: 36 - 37 trđ/toàn thời gian học
  • Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm (Quality Assurance and Food Safety)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Ngành: Công nghệ thực phẩm

Mã chuyên ngành: 8540106

Định hướng đào tạo:

- Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp:

- Thạc sĩ kỹ thuật

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn vững, có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở ngành vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao, có kỹ năng thực hành tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của Quản lý chất lượng trong môi trường nghiên cứu và sản xuất

Thạc sĩ kỹ thuật về Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau của ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm, có khả năng làm việc độc lập

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau.

4. Năng lực kiểm soát chất lượng, quản lý hệ thống, và các kỹ năng phân tích cũng như nắm được các qui trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Hóa sinh.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 6 - XEM TẠI ĐÂY

loading...