Ngành đào tạo THẠC SĨ
Công nghệ Sinh học (Biotechnology)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8420201
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Hóa sinh)
  • Ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học (Biotechnology)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Thạc sĩ Công nghệ Sinh học (Biotechnology)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Công nghệ Sinh học

Mã chuyên ngành: 8420201

Định hướng đào tạo:

- Ứng dụng

- Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp:

- Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)

- Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn vững, có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật sinh học, công nghệ sinh học; có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở ngành vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao, có kỹ năng thực hành tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành công nghệ sinh học trong môi trường nghiên cứu và sản xuất.

Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng ứng dụng:

Kết thúc khóa học, học viên ngành Công nghệ Sinh học theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau: Thạc sĩ kỹ thuật tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Công nghệ sinh học, có khả năng làm việc độc lập

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau.

4. Năng lực thiết kế, nghiên cứu phát triển sản phẩm thuộc một lĩnh vực của ngành Công nghệ Sinh học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường thực tế.

b. Theo định hướng nghiên cứu:

Kết thúc khóa học, học viên chuyên ngành Công nghệ Sinh học theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau: Thạc sĩ khoa học tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Công nghệ Sinh học và có khả năng làm việc độc lập

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế

4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Hóa sinh.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...