Bạn thắc mắc về thông tin tuyển sinh?
HƯỚNG DẪN
TRA CỨU
ĐẠI HỌC
0848683408
SAU ĐẠI HỌC
0938683407
Truy cập nội dung luôn

(ME1) Kỹ thuật Cơ điện tử
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 | Điểm trúng tuyển 2019: 25.40
(ME2) Kỹ thuật Cơ khí
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.86
(TE1) Kỹ thuật Ô tô
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 25.05
(TE2) Kỹ thuật Cơ khí động lực
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 90 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.70
(TE3) Kỹ thuật Hàng không
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.70
(ME-E1) Chương trình tiên tiến Cơ điện tử
02 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME-E1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.55
(TE-E2) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô
02 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE-E2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.35
(EE1) Kỹ thuật Điện
03 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.28
(EE2) Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 26.05
(EE-E8) Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE-E8 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 25.20
(ET1) Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm chuẩn năm 2019: 24.80
(ET-E4) Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông
05 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E4 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.60
(ET-E5) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh
06 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E5 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển 2019: 24.10
(ET-E9) Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT
06 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E9 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm chuẩn trúng tuyển 2019: 24.95
(IT1) CNTT: Khoa học Máy tính
07 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 260 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 27.42
(IT2) CNTT: Kỹ thuật máy tính
08 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 180 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 26.85
(IT-E10) Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and AI)
09 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E10 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 27.00
(IT-E6) Công nghệ thông tin Việt-Nhật
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 25.70
(IT-E7) Công nghệ thông tin Global ICT
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E7 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 26.00
(MI1) Toán - Tin
11 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 25.20
(MI2) Hệ thống thông tin quản lý
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.80
(CH1) Kỹ thuật Hóa học
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 460 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
(CH2) Hóa học
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.10
(CH3) Kỹ thuật in
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển 2019: 21.10
(BF1) Kỹ thuật Sinh học
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.40
(BF2) Kỹ thuật Thực phẩm
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.00
(EV1) Kỹ thuật Môi trường
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EV1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 20.20
(MS1) Kỹ thuật Vật liệu
15 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.40
(MS-E3) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano)
16 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS-E3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.60
(HE1) Kỹ thuật Nhiệt
17 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: HE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 250 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
1 2 Next

Tuyển sinh Cao học Đợt I năm 2020 ĐHBKHN

Đăng ký Nghiên cứu sinh năm 2019 ĐHBKHN

Tuyển sinh chung Tuyển sinh chung

Tin nổi bật Tin nổi bật

Video Video

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 7 0 0 4 5 1
Đang online: 133
Hôm nay: 667
Trong tuần: 7687
Trong tháng: 124092