Truy cập nội dung luôn

(ME1) Kỹ thuật Cơ điện tử
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME-E1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 | Điểm trúng tuyển 2018: 21.55
(ME2) Kỹ thuật Cơ khí
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.30
(TE1) Kỹ thuật Ô tô
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 22.60
(TE2) Kỹ thuật Cơ khí động lực
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 90 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 22.20
(TE3) Kỹ thuật Hàng không
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 22.00
(ME-E1) Chương trình tiên tiến Cơ điện tử
02 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME-E1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.55
(TE-E2) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô
02 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE-E2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.35
(EE1) Kỹ thuật Điện
03 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.00
(EE2) Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 |Điểm trúng tuyển năm 2018: 23.90
(EE-E8) Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE-E8 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 23.00
(ET1) Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm chuẩn năm 2018: 22.00
(ET-E4) Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông
05 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E4 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.70
(ET-E5) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh
06 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E5 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển 2018: 21.70
(ET-E9) Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT
06 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E9 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Ngành mới tuyển sinh 2019
(IT1) CNTT: Khoa học Máy tính
07 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 260 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 25.00
(IT2) CNTT: Kỹ thuật máy tính
08 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 180 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 23.50
(IT-E10) Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and AI)
09 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E10 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Ngành mới tuyển sinh 2019
(IT-E6) Công nghệ thông tin Việt-Nhật
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E6 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 240 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 23.1
(IT-E7) Công nghệ thông tin Global ICT
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E7 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 24.00
(MI1) Toán - Tin
11 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 22.30
(MI2) Hệ thống thông tin quản lý
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.60
(CH1) Kỹ thuật Hóa học
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 460 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(CH2) Hóa học
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(CH3) Kỹ thuật in
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển 2018: 20.00
(BF1) Kỹ thuật Sinh học
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.10
(BF2) Kỹ thuật Thực phẩm
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.70
(EV1) Kỹ thuật Môi trường
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EV1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(MS1) Kỹ thuật Vật liệu
15 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(MS-E3) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano)
16 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS-E3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(HE1) Kỹ thuật Nhiệt
17 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: HE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 250 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
1 2 Next

Tuyển sinh chung Tuyển sinh chung

Tin nổi bật Tin nổi bật

Video Video

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 6 5 1 9
Đang online: 43
Hôm nay: 269
Trong tuần: 269
Trong tháng: 24530