Liên hệ

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

1. PHỤ TRÁCH CHUNG

 • Trưởng phòng - PGS. TS.Trần Trung Kiên
 • SĐT: 090 441 4441
 • Email: kien.trantrung1@hust.edu.vn

2. PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

 • Phó Trưởng phòng - PGS. TS. Vũ Duy Hải
 • SĐT: 090 414 8306
 • Email: hai.vuduy@hust.edu.vn

Chuyên viên

 • Lương Thị Thu Hiền
 • SĐT: 0388 955 998
 • Email: hien.luongthithu@hust.edu.vn

Chuyên viên

 • Phạm Thị Thu Hằng
 • SĐT: 0949 817 299
 • Email: hang.pham@hust.edu.vn

3. PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 • Phó Trưởng phòng - TS. Lê Đình Nam
 • SĐT: 0918 99 1510
 • Email: nam.ledinh@hust.edu.vn

Chuyên viên

 • Bành Thị Vân Anh
 • SĐT: 0912 010 581
 • Email: anh.banhthivan@hust.edu.vn

Chuyên viên

 • Phạm Thu Thủy
 • SĐT: 0904 104 109
 • Email: thuy.phamthu2@hust.edu.vn

4. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng tuyển sinh - Nhà D7, Tầng 2, P201

 • Điện thoại (ĐH): (+84) 2438683408
 • Điện thoại (SĐH): (+84) 2438683407
 • Đường dây nóng: 084 868 3408 - 0938683407
loading...