xét tuyển tài năng

cho em hỏi là thư giới thiệu của bản thân viết và của thầy cô viết có mẫu sẵn không ạ?Nếu không thì phải viết những gì ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!