Xét tuyển tài năng 1.3

Admin cho tôi hỏi: Có một số tỉnh mới thi HSG xong và học sinh chưa có giấy chứng nhận thi HSG thì cần phải làm gì để có thể tham gia xét tuyển tài năng? Có thể thay thế giấy chứng nhận của sở thành giấy chứng nhận tạm thời được không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!