Xét tuyển bổ sung 2021

Trường mình có xét tuyển bổ sung không ạ ? 
Nếu có xin cho em biết thêm thông tin về thời gian và phương thức xét tuyển

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Vũ Thị Kim Dung

Vũ Thị Kim Dung

Gửi 2 tháng trước

hồ sơ