Xét tuyển 2022

Em thi đánh gia tư duy tổ hợp K01 nhưng có quy đổi chứng chỉ IELTS thì khi xét có được xét bằng tổ hợp K00 hay không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!