Xét điểm THPT Quốc Gia đỗ nhưng xét học bạ không đạt thì có đậu Bách Khoa?

Em có câu hỏi đang phân vân là:
Trong truờng hợp xét điểm THPT Quốc Gia đỗ nhưng xét học bạ không đạt chỉ tiêu thì có đậu Bách Khoa không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!