Xác nhập học

Thưa nhà trường

Em muốn hỏi dựa theo trên hệ thống về xác nhập học thì chỉ cần nộp gồm phiếu xác nhập học và giấy điểm kết quả thpt. Thì khi nào  cần nộp học bạ và điền thông tin về sinh viên ạ 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Nguyễn Anh Lâm

Nguyễn Anh Lâm

Gửi 2 tháng trước

hồ sơ