Xác nhận tuyển thẳng em cần làm những gì?

Xác nhận tuyển thẳng em cần làm những gì?

Em thấy bài hướng dẫn rồi nhưng HỎI LẠI CHO CHẮC???

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!