Xác nhận tuyển thẳng 2021

Em đã đỗ tuyển thẳng phương thức 1.3 và em sẽ nộp giấy xác nhận nhập học trong tuần này nhưng sau này em muốn dùng điểm thpt quốc gia hay điểm kỳ thi đánh giá tư duy để xét ngành mình yêu thích hơn thì có được không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!