Xác nhận tuyển thẳng 2021

Nếu bây giờ nộp giấy xác nhận tạm thời ngành A, nhưng sau này k xác nhận chính thức vào A mà lại vào B theo phương thức khác thì có ảnh hưởng j k ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!