Xác nhận học bạ

Khi em chọn phương thức xét ĐGTD thì không có tổ hợp K của trường mà chỉ thấy tổ hợp ABD thôi ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!