Việc xác nhận nhập học

Hiện tại kết quả tra cứu xác nhận nhập học của em vẫn ghi: chưa nhận hồ sơ. Trong khi đó tra cứu bưu phẩm thì đã xác nhận đến nơi hôm 20/9. Mong nhà trường kiểm tra cho em xem hồ sơ xác nhận nhập học của em đến nơi chưa ak. em Lê Việt Hùng lớp Điện tử 09- K66

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!