Tuyển thẳng diện 1.1 (Quốc gia/Quốc tế) có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không?

Cho e hỏi là sau khi có điểm thi mà điểm không đủ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mà chỉ đủ tốt nghiệp thì có được xét tuyển thẳng theo diện 1.1 không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!