Tstd đã tốt nghiệp 2021

Tstd đã tốt nghiệp 2021 có cần điền vào phần thông tin bổ sung để xét tốt nghiệp trong hồ sơ ko ạ, hay chỉ đki môn thôi ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!