Trúng tuyển hai hình thức khác nhau

Em chào admin ạ, em là thí sinh xét cả hai diện 1.2 và 1.3, hai diện này thì hoàn toàn độc lập, diện 1.2 thì em có đỗ 1 nguyện vọng nhưng diện 1.3 thì không. 25/6 này mở lại xét tuyển thì em có được xét tuyển lại diện 1.3 không do em không thích ngành em đỗ ở diện 1.2 ạ. Và thêm nữa là nhà trường có công bố những ngành còn thiếu slot không ạ. Em cảm ơn. Em sợ là đã đỗ rồi thì không được điều chỉnh nguyện vọng, nhưng cái em đỗ là 1.2 còn 1.3 em không đỗ ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!