Trung bình 3 môn 7,01 thì có được tham gia thi kiểm tra tư duy. Nếu em ngoài 7000 bạn thì có được dự thi

Cho em hỏi là nếu em chỉ được trung bình 3 môn 7,01 thì có đủ điều kiện tham gia thi kiểm tra tư duy không ạ.

Vì nghe nhà trường nói chỉ có 7000 chỉ tiêu. Nếu em ngoài 7000 bạn thì có được dự thi không ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!