TROY-IT

em muốn hỏi về học phí của TROY-IT khi học ở VN và khi chuyển tiếp ạ? khi chuyển tiếp thì sinh hoạt phí trung bình là khoảng bao nhiêu ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!