tổ hợp xét tuyển cho IT

Năm 2022 có 2 tự chọn là tự chọn KHTN và tự chọn tiếng anh. Vậy ngành IT yêu cầu ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và đọc hiểu thì tự chọn còn lại là gì

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Non-degree seeking