Tổ hợp môn thi Tuyển sinh riêng

Add cho phép hỏi chút:  đề thi tổ hợp của 3 môn. môn 1 là toán, môn 2 là đọc hiểu, môn 3 là tổ hợp 3 môn Lý Hóa  Sinh hay chỉ cộng thêm 2 môn của khối dự thi. Ví dụ khối A thì thêm Lý+ Hóa. Em xin cảm ơn

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!