Tìm lịch hoạt động của ngành công nghệ thông tin IT1, IT2 ở đâu?

Thầy cho em hỏi, nếu muốn tìm lịch hoạt động đầu khóa của ngành IT1 và IT2 thì cần tìm ở đâu?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!