Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin. Học phí? Thời gian đào tạo? Chương trình đào tạo? Cơ hội việc làm?

Tôi muốn tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học bách khoa Hà Nội. Cụ thể là các thông tin như: Học phí? Thời gian đào tạo? Chương trình đào tạo? Cơ hội việc làm?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!