Tiếng anh KHKT và công nghệ thì học gì và ra trường làm nghề gì ạ

Học FL1 có thể được học ngôn ngữ thứ 2 (ngoài tiếng anh) không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!