Tiếng anh đầu vào chương trình tiên tiến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Em muốn hỏi là ngành IT - E10 là có phải thi tiếng anh đầu vào không ạ?

hay là chương trình đào tạo 5 năm thì đã dành 1 năm đề học tiếng anh rồi ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!