Thư giới thiệu của 2 thầy cô

Dạ thưa thầy cô cho em hỏi là: trong mục "Thư giới thiệu của 2 thầy cô" em chọn 1 thầy dạy môn Tin lớp em năm lớp 11 và 1 thầy cũng dạy môn Tin, không dạy lớp em bao giờ nhưng có dạy đội tuyển học sinh giỏi Tin học (em có tham gia) thì có hợp lệ không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Đăng ký xét tuyển 2021